Vật tư y tế

NẸP LƯNG EO OCTACARE HỘP 1 CHIẾC
Y dược nhân sinh
NẸP ĐẦU GỐI OCTACARE HỘP 1 CHIẾC
Y dược nhân sinh
BĂNG THUN DÍNH OCTACARE HỘP 12 CUỘN
Y dược nhân sinh
BĂNG SƠ CỨU OCTACARE 20 MIẾNG TRÒN
Y dược nhân sinh
BĂNG SƠ CỨU OCTACARE 20 MIẾNG MÀU
Y dược nhân sinh
BĂNG SƠ CỨU OCTACARE 20 MIẾNG HOẠT HÌNH
Y dược nhân sinh
BĂNG THUN 2 MÓC OCTACAREHỘP 1 CUỘN
Y dược nhân sinh
BĂNG GẠC THUN OCTACAREKT 8CM X 4CM
Y dược nhân sinh
BĂNG DÍNH VẾT THƯƠNG OCTACARE HỘP 300 MIẾNG
Y dược nhân sinh